Webquest przeznaczony jest dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego
do realizacji na 3 godzinach lekcyjnych 
Ten WebQuest powstał w ramach szkolenia metodycznego 
w projekcie 
BELFER ONLINE